Legal Due Diligence: поняття і причини купівлі

Поняття юридичного Due Diligence як комплексної правової перевірки бізнесу, нерухомості, угоди, партнера або окремої бізнес-ситуації.
Поділитися:
Поділитися на facebook
Поділитися на linkedin
Поділитися на email
Поділитися на telegram

Legal due diligence (ldd) – незалежна перевірка (правовий аудит) окремих правових аспектів діяльності клієнта кваліфікованими адвокатами з метою виявлення та оцінки правових ризиків, а також підготовки рекомендацій щодо їх мінімізації.

– незалежний правовий аудит (перевірка) бізнесу клієнта кваліфікованими адвокатами з метою виявлення та оцінки правових ризиків, а також підготовки рекомендацій щодо їх мінімізації.

Legal due diligence (незалежний аудит бізнесу) включає такі юридичні послуги – перевірка:

 • Партнера – з метою надання повної, об’єктивної та незалежної інформації про його репутацію, фінансове становище та благонадійність;
 • Угоди – для перевірки її чистоти та ризиків укладання;
 • M&a – при вирішенні питання про придбання частки у бізнесі або бізнес-проекту в цілому, визначення оптимальних стратегій такого придбання;
 • Бізнесу – з метою незалежної встебічної перевірки стану та рівня юридичної безпеки компанії або бізнесу в цілому, розробки рекомендацій щодо підвищення їх ефективності;
 • Бізнес-ситуацій – для надання об’єктивної оцінки окремих бізнес-ситуацій, потенційних та існуючих судових спорів, виявлення ефективних правових позицій та стратегій.

Переваги проведення незалежного ldd для клієнта

 • Об’єктивне уявлення про бізнес або окремі бізнес-ситуації, навіть ті, які не були відомі клієнту на момент проведення перевірки, але мають негативні наслідки для його бізнесу.
 • Ефективний ризик-менеджмент за рахунок визначення існуючих та потенційних юридичних ризиків бізнесу клієнта, його слабких місць
 • Обґрунтування для подальшого розвитку бізнесу та вдосконалення існуючих бізнес-процесів
 • Погляд на бізнес або бізнес-ситуацію з боку та отримання такого рішення, про яке клієнт навіть не замислювався.
 • Збереження за клієнтом репутації обізнаного та розумного бізнес-партнера завдяки «контролю якості» стратегічних контрагентів
 • Економія грошей та часу клієнта за рахунок прийняття ефективного рішення, заснованого на повній, достовірній та вичерпній інформації, наданій незалежними експертами
 • Зниження рівня емоційного стресу клієнта за рахунок ухвалення найбільш обґрунтованого рішення в умовах об’єктивної невизначеності

Вторинні послуги для продажу

 • Юридичний супровід переговорів та медіації;
 • Представництво у судах (господарських та адміністративних);
 • Юридичний супровід комплаенсу;
 • Абонентське обслуговування (юридичний аутсорсинг) компанії;
 • Підготовка необхідних юридичних документів.

Підстави для покупки

 • Перевірка контрагента
 • Придбання / продаж бізнесу
 • Придбання рухомого та нерухомого майна
 • Реструктуризація та оптимізація діяльності компанії
 • Загроза захоплення компанії
 • Перспектива проведення перевірки контролюючими органами
 • Розміщення цінних паперів
 • Укладання великої угоди, угоди із зацікавленістю
 • Збільшення статутного капіталу
 • Купівля-продаж корпоративних прав, акцій
 • Перспектива досудової/судової справи
 • Укладання угод із об’єктами інтелектуальної власності
 • Дотримання ліцензійних вимог
 • Незалежний комплексний контроль бізнесу загалом
 • Юридичний супровід комплаенсу;
 • Абонентське обслуговування (юридичний аутсорсинг) компанії;
 • Підготовка необхідних юридичних документів.

Незалежний правовий аудит застосовується у таких випадках:

 • Купівля або продаж бізнесу,
 • Придбання окремих об’єктів інвестування,
 • Підписання ділової угоди,
 • Співпраця зі стратегічним контрагентом,
 • Вибір довгострокового ділового партнера
 • Поліпшення існуючих бізнес-процесів,
 • Виявлення та оцінка юридичних ризиків бізнесу та їх мінімізація,
 • Визначення слабких місць у діяльності бізнесу та їх згладжування,
 • Визначення перспектив розвитку окремих бізнес-ситуацій та розробка стратегії подальших дій.

Споживчий інсайт

“Аудит допоможе підготувати бізнес до продажу, і тоді я отримаю відмінний грошовий бонус від чистого прибутку”

“аудит допоможе підготувати бізнес до масштабування чи реструктуризації, тоді ми уникнемо збитків і я отримаю більше грошей”

“аудит допоможе знайти тонкі місця в бізнес-процесах для виправлення всередині компанії, що допоможе уникнути втрати грошей і збереже моє робоче місце”

“аудит покаже реальний стан справ у бізнесі, після чого я зможу все виправити і рівень мого добробуту збільшиться”

“аудит допоможе мені зрозуміти, в якому стані знаходиться бізнес, який я планую придбати, і тоді я зможу ухвалити вірне рішення – купувати чи відмовитись”

“Мені потрібно провести аудит, тому що я в емоційному напрузі через незнання фактичної ситуації, а отже, і варіантів вирішення.”

Наші публікації

Ми пишемо про те, що корисне бізнесу.