Послуги LAW&BUSINESS

LAW&BUSINESS — незалежний експертний погляд на бізнес клієнтів. Надаючи правову допомогу, ми впроваджуємо юридичний ризик-менеджмент і належну обачність

зв'яжіться з нами
ПОСЛУГИ-LAW&BUSINESS

Юридичний
управлінський
консалтинг

Правовий супровід
угод M&A

Правовий супровід купівлі-продажу корпоративних прав, бізнесу або окремих активів
 • Обрання з існуючих або розробка нової оптимальної схеми придбання або продажу активів, корпоративних прав, виходячи з бізнес-цілей M&A-проекту
 • Розробка, супровід і контроль юридичних, корпоративних, організаційних заходів M&A-проекту, підготовка всіх необхідних правових документів
 • Комплексна юридична перевірка бізнесу, що купується або продається, та M&A-угоди
 • Правовий супровід проекту після закриття угоди

Оптимізація
корпоративного управління

Впровадження зрозумілої і прозорої корпоративної структури бізнесу, що відповідає потребам його власників і базується на бізнес-стратегії
 • Корпоративний аудит — юридична перевірка дотримання компанією вимог корпоративного законодавства, надання рекомендацій щодо підвищення рівня корпоративного управління
 • Розробка схеми і структури корпоративного управління в межах однієї компанії та/чи бізнесу в цілому, виходячи з їх бізнес-стратегії
 • Супровід і контроль впровадження нової схеми корпоративного управління
 • Розробка необхідного комплекту корпоративних документів  (внутрішніх положень, документів загальних зборів і наглядової ради, корпоративного договору, договору між акціонерами і т.д.) або підготовка змін в існуючі документи
 • Розробка регламентів щодо розкриття та надання інформації, систематизація роботи з конфіденційною інформацією і комерційною таємницею
 • Правовий супровід після впровадження нової схеми корпоративного управління

Оптимізація
договірної роботи в компанії

Впровадження ефективної системи договірної роботи в компанії, перевірка існуючих договорів, їх стандартизація, впровадження положень про конфіденційність тощо
 • Аналіз договірної роботи в компанії.
 • Правовий аудит існуючих комерційних договорів
 • Розробка оптимальної схеми договірної роботи
 • Супровід і контроль впровадження нової схеми договірної роботи
 • Розробка необхідного комплекту юридичних документів (внутрішніх положень, договорів, наказів,  забезпечувальних угод, структури складних і змішаних комерційних договорів тощо) або підготовка змін в існуючі документи
 • Надання рекомендацій та розробка документів щодо тлумачення та застосування окремих договорів в конкретних ситуаціях в розрізі доктрини і судової практики

Правовий супровід
господарської діяльності компанії

Правова допомога і адвокатський супровід поточної діяльності бізнесу на умовах абонентського обслуговування згідно обраного тарифного пакета

"

Системний підхід збільшує ціну компанії на 20 %

Думка бізнес-експертів

Незалежний
правовий
аудит

Правовий аудит
бізнесу

Комплексна юридична перевірка бізнесу (в тому числі корпоративних прав, активів, договорів, об’єктів інтелектуальної власності, трудових відносин, спорів, регуляторних питань тощо), надання рекомендацій по мінімізації виявлених ризиків, контроль за реалізацією заходів щодо їх зняття

Правовий аудит
нерухомості

Юридичний Due Diligence прав на об’єкти нерухомості, земельні ділянки, незавершене будівництво, виявлення ризиків і надання рекомендацій щодо їх мінімізації

Правовий аудит
угод M&A

Юридичний аналіз та оцінка схеми, умов і ризиків M&A-угоди і пов’язаних з її укладанням документів, надання рекомендацій щодо їх оптимізації

Правовий аудит
бізнес-ситуацій

Надання юридичної думки “зі сторони” про стан і перспективи розвитку окремої ситуації, спору чи конфлікту, рекомендацій щодо їх розв’язання

Правовий аудит
договорів

Юридична перевірка договорів, контрактів або угод, надання рекомендацій щодо зниження юридичних ризиків

Правовий аудит
партнера

Юридичний висновок про репутацію, правовий статус, сумлінність і фінансову благонадійність контрагента

"

Чим більше ризики, тим нижче ціна, чим нижче ризики, тим вище ціна

Загальний принцип інвестора

Як почати співпрацю

 Ми з Вами на кожному кроці

1. Зв’язуєтеся з нами

2. Обговорюємо Ваше завдання

3. Визначаємо масштаби роботи

4. Надаємо комерційну пропозицію

5. Підписуємо договір…

Питання-Відповідь

Правовий аудит бізнесу, або як називають у міжнародній практиці Legal Due Diligence, є детальним вивченням правового стану компанії, групи компаній або окремого активу з метою виявлення та оцінки юридичних ризиків, надання рекомендацій щодо їх зниження

Як правило, в інвестора, власника бізнесу або менеджменту компанії потреба у правовому аудиті виникає у таких випадках:

 • Планування інвестицій
 • Придбання та продаж бізнесу
 • Контроль та підвищення результативності бізнесу
 • Реструктуризація та реорганізація бізнесу
 • Злиття та поглинання компаній
 • Придбання нерухомості
 • Здійснення великої угоди

Правовий аудит бізнесу дозволить:

 • не переплатити за придбання нового бізнесу чи активу
 • мати достовірну правову інформацію про бізнес, його суттєві ризики, дії топ-менеджменту
 • проявити «належну обачність» при укладанні великих угод та встановленні взаємовідносин зі стратегічними бізнес-партнерами
 • підвищити ефективність бізнесу, його ринкову вартість та комерційну привабливість за рахунок впровадження юридичного ризик-менеджменту, оптимізації бізнес-процесів, упорядкування структури, удосконалення корпоративного управління
 • підготувати бізнес до продажу

За підсумками проведення правового аудиту бізнесу Ви отримаєте:

 • достовірну та вичерпну інформацію про відповідність правового стану бізнесу та/або окремого активу нормам українського законодавства
 • карту існуючих та потенційних юридичних ризиків, виявлених у ході проведення правового аудиту

 У результат правового аудиту не входить, але може бути додатково розроблена Програма управління виявленими юридичними ризиками, що включає заходи щодо їх зниження

Наші публікації

Ми пишемо про те, що корисне бізнесу