Політики LAW&BUSINESS

Ми намагаємося максимально захищати права й інтереси наших клієнтів, в повній мірі використовуючи способи та можливості, передбачені чинним законодавством України

зв'яжіться з нами
Політики

політика конфіденційності.
адвокатська таємниця

Загальна інформація

Адвокатське об’єднання “ЛО&БІЗНЕС”, код ЄДР (далі – Адвокатське об´єднання або LAW&BUSINESS) є організаційною формою адвокатської діяльності, на яку поширюється дія Закону України ”Про адвокатуру та адвокатську діяльність”.

Закон України ”Про адвокатуру та адвокатську діяльність” гарантує збереження і захист Адвокатським об’єднанням відомостей, що становлять адвокатську таємницю, вже з першої зустрічі з клієнтом.

LAW&BUSINESS також зберігає адвокатську таємницю про ті відомості, що стали йому відомі від особи, яка звернулася до Адвокатського об´єднання, але з якою договір про надання правової допомоги укладений не був.

Відомості, що становлять адвокатську таємницю

Адвокатською таємницею є:

 • інформація про клієнта,
 • питання, з яких клієнт (особа, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги) звертався до Адвокатського об’єднання,
 • зміст порад, консультацій, роз’яснень Адвокатського об´єднання,
 • складені ним документи,
 • інформація, що зберігається на електронних носіях,
 • та інші документи і відомості, одержані Адвокатським об’єднанням під час здійснення адвокатської діяльності.

Відомості, що становлять адвокатську таємницю, заборонено без згоди клієнта розголошувати, використовувати у своїх інтересах або інтересах третіх осіб, крім випадків, передбачених Законом України ”Про адвокатуру та адвокатську діяльність”.

Гарантії збереження адвокатської таємниці

Обов’язок зберігати адвокатську таємницю поширюється на:

 • адвоката,
 • його помічника,
 • стажиста,
 • осіб, які перебувають у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським об’єднанням,
 • на особу, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю.

Адвокат, адвокатське об’єднання зобов’язані забезпечити умови, що унеможливлюють доступ сторонніх осіб до адвокатської таємниці або її розголошення.

Особи, винні в доступі сторонніх осіб до адвокатської таємниці або її розголошенні, несуть відповідальність згідно із законом.

У разі розголошення адвокатом відомостей, що становлять адвокатську таємницю, використання їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб до нього може застосовуватись дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю.

Законом України ”Про адвокатуру та адвокатську діяльність” забороняється вимагати від осіб, зазначених вище, надання відомостей, що є адвокатською таємницею. З цих питань зазначені особи не можуть бути допитані, крім випадків, якщо особа, яка довірила відповідні відомості, звільнила цих осіб від обов’язку зберігати таємницю в порядку, передбаченому законом.

Законом забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності Адвокатським об’єднанням. Також забороняється залучати адвоката до конфіденційного співробітництва під час проведення оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, якщо таке співробітництво буде пов’язане або може призвести до розкриття адвокатської таємниці.

Зміна Політики

У цю Політику періодично та без попереднього повідомлення клієнта Адвокатським об’єднанням можуть вноситися зміни. Просимо час від часу проглядати Політику, щоб бути у курсі її стану.

редакція станом на—-

 

політика захисту
персональних даних

Загальна інформація

Керування даними https: (далі – Сайт) здійснюється Адвокатським об’єднанням ”ЛО&БІЗНЕС”, код ЄДР (далі – Адвокатське об´єднання або LAW&BUSINESS).

Для LAW&BUSINESS є важливим питання збереження персональної (конфіденційної) інформації про осіб, які відвідали Сайт Адвокатського об´єднання.

Збір та використання персональних даних

Володільцем та розпорядником персональних даних користувачів Сайту є LAW&BUSINESS.

При використанні користувачем сервісів Сайту LAW&BUSINESS здійснює збір та обробку даних користувача:

 • даних, які безпосередньо надаються користувачем при заповненні форми на Сайті;
 • cookie-файлів;
 • ip-адресу;
 • держава місцезнаходження користувача;
 • user agent (параметрів та налаштувань інтернет-браузерів) тощо.

LAW&BUSINESS збирає тільки ті персональні дані, які користувач добровільно та, розуміючи, що він робить, надає як суб’єкт персональних даних з метою використання сервісів Сайту, що відповідно до діючого законодавства є згодою суб’єкта обробки персональних даних на обробку своїх персональних даних для мети, визначеної цією Політикою.

При відвідуванні Сайту фіксуються всі входи до системи та збираються дані щодо статистики відвідування Сайту (може включати інформацію щодо ідентифікації користувачів, їх дій на Сайті, з’єднань, трафіку, типу браузеру користувача, дату, час знаходження на Сайті тощо). Інші відомості щодо трафіку не обробляються та не використовуються.

LAW&BUSINESS збирає лише мінімальний обсяг інформації, який є необхідним для виконання запиту суб’єкту персональних даних. У своїй діяльності LAW&BUSINESS суворо дотримується букви закону, тому не збирає та не обробляє персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних, що заборонено Законом України ”Про захист персональних даних”.

Обробка персональних даних

Обробка та зберігання наданих персональних даних здійснюється в дата-центрах, де розміщено обладнання, яке забезпечує функціонування сервісів Сайту. Персональні дані, які надаються, обробляються та зберігаються у Базі персональних даних або в окремій таблиці Бази даних Сайту.

Мета використання персональних даних

Персональні дані використовуються для забезпечення надання Інтернет-сервісів Сайту, обміну інформацією та новинами, відносинами у сфері реклами та комунікації, керуючись Законами України ”Про захист персональних даних”, ”Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв’язку із автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв’язку із автоматизованою обробкою персональних даних відносно органів нагляду та трансграничних потоків даних”, ”Про інформацію”, ”Про рекламу” та іншими актами, які регулюють діяльність LAW&BUSINESS.

Строк зберігання персональних даних

Персональні дані зберігаються протягом строку, необхідного для їх обробки.

Безпека неповнолітніх

Сайт не передбачає його використання неповнолітніми. У зв’язку із чим LAW&BUSINESS просить батьків пояснити дітям питання безпеки в Інтернеті.

Захист персональних даних

LAW&BUSINESS використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни та знищення, несанкціонованого та незаконного розголошення тощо. Але Адвокатське об´єднання не може гарантувати абсолютний захист від загроз, які виникають за межами регулювання LAW&BUSINESS. Розповсюдження персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних допускається лише у випадках, передбачених законом.

Права суб’єкта персональних даних

Права суб’єкта персональних даних визначені Законом України ”Про захист персональних даних”.

Доступ користувача до даних щодо себе є безкоштовним за умови надання ПІБ, місця реєстрації та документу, який підтверджує особу, крім випадків, встановлених законом.

Зміна Політики

У цю Політику періодично та без попереднього повідомлення користувача Адвокатським об’єднанням можуть вноситися зміни. Просимо час від часу проглядати Політику, щоб бути у курсі її стану.

У випадку виникнення будь-яких зауважень, побажань або претензій щодо Ваших персональних даних, які обробляються LAW&BUSINESS, будь-ласка, звертайтесь до нас електронною поштою на ——–

редакція станом на—-

Наші публікації

Ми пишемо про те, що корисне бізнесу.