Про нас LAW&BUSINESS

Наша мета сприяти успіху і розвитку бізнесу клієнтів, зростанню їх добробуту. Співпрацюючи, досягаємо успіху разом

зв'яжіться з нами
ПРО НАС - LAW & BUSINESS​

Про
LAW&BUSINESS

Ми прагнемо до скорочення відстані між бізнесом й адвокатами кожен день

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань України

44552738

Наші
адвокати

Ми розмовляємо з бізнесом однією мовою

Керуючий партнер

Наталія Шевченко

Адвокат, кандидат юридичних наук

Свідоцтво про заняття адвокатською діяльністю № 2612 від 11.07.2007 р.

 • Донецький національний університет, спеціальність “Правознавство”, кваліфікація – юрист, 2002
 • Донецький державний університет управління, спеціальність “Облік і аудит”, кваліфікація – економіст, 2004
 • Науково-дослідний інститут права та підприємництва Національної академії правових наук України, науковий ступінь кандидата юридичних наук, 2012

Дисертація за спеціальністю 12.00.04 – господарське право;  господарсько-процесуальне право на тему “Правове регулювання припинення господарських товариств шляхом реорганізації”

Практичний досвід в області БІЗНЕС-ПРАВА з 2001 року:

із спеціалізацією у сфері банкрутства, реорганізації і ліквідації підприємств, судових процедур, виконавчого провадження, цивільного і господарського права, земельного, аграрного, банківського,  корпоративного та податкового права 

на посадах від помічника арбітражного керуючого і юрисконсульта до заступника директора департаменту корпоративного управління і правового забезпечення – начальника управління корпоративних прав Національної акціонерної компанії і члена Наглядових рад декількох енергетичних компаній, що входят до сфери інтересів великого приватного бізнесу

Викладацька діяльність з 2003 року у вищих навчальних закладах таких  навчальних курсів: 

 • Теорія держави і права
 • Основи правознавства
 • Господарське право
 • Корпоративне право
 • Юридичні особи
 • Суб’єкти господарських відносин
 • Припинення суб’єктів господарювання
 • Конкурентне право
 • Mini MBA / Сертифікат 
  Інтенсивний тренінг, EY Академія бізнесу 
  Київ, Україна, 09.2020 – 10.2020 
 • Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 
  Донецька обласна кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури 
  Донецьк, Україна, № 2612 від 11.07.2007
 • Навчання голів (членів) наглядових рад акціонерних товариств з питань управління корпоративними правами держави / Кваліфікаційний сертифікат 
  Фонд державного майна України, Торгово-промислова палата України, Міжнародна академія фінансів і інвестицій 
  Kиїв, Україна, 12.2006
 • Корпоративний секретар / Кваліфікаційний сертифікат 
  Фонд державного майна України, Міжнародний інститут бізнесу 
  Kиїв, Україна, 07.2006

1. Шевченко Н. И. Порядок и особенности прекращения хозяйственных обществ путем разделения / Н. И. Шевченко // Экономика и право. – 2004. – № 3 (10). – С. 22–27.

2. Шевченко Н. Механізм захисту прав і законних інтересів кредиторів під час припинення господарських товариств шляхом реорганізації / Н. Шевченко // Правничий часопис Донецького університету. – 2004. – № 1 (11). – С. 54–60.

3. Шевченко Н. И. Правовое регулирование прекращения хозяйственных обществ путем разделения в Украине и законодательстве зарубежных государств / Н. И. Шевченко // Хозяйственное законодательство Украины: практика применения и перспективы развития в контексте европейского выбора: Сб. науч. труд. – Донецк, 2005. – С. 151–156.

4. Шевченко Н. Поняття та сутність правонаступництва при реорганізації господарських товариств / Н. Шевченко // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 5. – С. 44–47. 

5. Шевченко Н. Момент правонаступництва при реорганізації господарських товариств / Н. Шевченко // Право України. – 2006. – № 4. – С. 62–65. 

6. Шевченко Н. І. Перетворення як вид реорганізації господарських товариств / Н. І. Шевченко // Часопис Київського університету права. – 2006. – № 2. – С. 138–143. 

7. Шевченко Н. Особливості припинення господарських товариств шляхом реорганізації / Н. Шевченко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 10. – С. 16–19. 

8. Шевченко Н. Роль органів господарського товариства в процесі його припинення шляхом реорганізації / Н. Шевченко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 9. – С. 38–42. 

9. Шевченко Н. І. Реорганізація як спосіб припинення господарських товариств / Н. І. Шевченко // Вісник господарського судочинства. – 2010. – № 4. – С. 163–170. 

10. Шевченко Н. І. Деякі питання припинення господарських товариств шляхом реорганізації / Н. І. Шевченко // Правова система в умовах розвитку сучасної державно-правової дійсності: генезис та напрями вдосконалення: збірник матеріалів юридичної науково-практичної Інтернет-конференції “Актуальна юриспруденція”, м. Київ, 15 грудня 2011 року. Тези наукових доповідей. – К., 2011. – С. 175–178.

11. Шевченко Н. І. Діяльність органів господарського товариства під час його припинення шляхом реорганізації / Н. І. Шевченко // Європейська юридична освіта і наука: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, 16–18 жовтня 2011 р. / За заг. ред. Ю. Л. Бошицького, Ф. Г. Ващука. – Ужгород: ЗакДУ, 2011. – С. 65–68.   

12. Шевченко Н. І. Щодо попереднього етапу злиття та приєднання господарських товариств / Н. І. Шевченко // Актуальні проблеми функціонування держави та тенденції захисту прав і свобод людини: Збірник матеріалів юридичної науково-практичної Інтернет-конференції “Актуальна юриспруденція” – www.LegalActivity.com.ua, м. Київ, 04 жовтня 2011 року. Тези наукових доповідей. – К., 2011. – С. 211–215. 

13. Шевченко Н. І. Види реорганізації господарських товариств / Н. І. Шевченко // Санація та банкрутство. – 2011. – № 3–4. – С. 130–135.  

14. Шевченко Н. І. Деякі питання реорганізації господарських товариств / Н. І. Шевченко // Санація та банкрутство. – 2011. – № 2. – С. 160–164.

15. Шевченко Н.І. Захист прав заінтересованих осіб при реорганізації господарських товариств / Н. І. Шевченко // Санація та банкрутство. – 2011. – № 1. – С. 116–123.
Шевченко Н. І. Захист прав заінтересованих осіб при реорганізації господарських товариств / Н. І. Шевченко // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 3. – С. 146–151. 

16. Шевченко Н. І. Особливості судового оскарження реорганізації господарських товариств / Н. І. Шевченко // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 2. – С. 190–195.

17. Участь у VII Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні парадигми юридичної компаративістики в аспекті розвитку національних правових систем”, Київський університет права Національної академії наук України, м Київ, 5-6.10. 2012 р. Тема доповіді “Перетворення господарських товариств в українському і зарубіжному законодавстві”. 

18. Шевченко Н. І. Окремі проблеми правового регулювання припинення господарських товариств шляхом реорганізації / Н. І. Шевченко // Актуальні проблеми перетворення в сучасній Україні. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 квітня 2012 р. – К. : Вид-во Європейського університету, 2012. – С. 191–193.

19. Шевченко Н. І. Щодо удосконалення форм захисту прав кредиторів і учасників при припиненні господарських товариств шляхом реорганізації / Н. І. Шевченко // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку: Зб. наук. пр. Всеукр. наук.-прак. конф., Київський ун-т права НАН України; [редкол.: Шемшученко Ю. С., Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В. та інш.]. – К.: Вид-во Європейського університету, 2012. – С. 379–382.

20. Участь у VII Міжнародній науково-практичній конференції «Наукові читання, присвячені пам’яті  В.М. Корецького», Київський університет права Національної академії наук України, м. Київ, 05-06.10.2014 р. Тема доповіді “Про концепцію публічно-приватного партнерства в Україні”. 

21. Участь у VIII Міжнародній науково-практичній конференції “Наукові читання, присвячені пам’яті  В.М. Корецького”, Київський університет права Національної академії наук України, м. Київ, 26.02.2015 р. Тема доповіді “Складна реорганізація господарських організацій”. 

1. Шевченко Н. Реорганізаційні процедури з перетворення акціонерних товариств в інші організаційно-правові форми ведення бізнесу / Наталія Шевченко. – К. : Міжнародний інститут бізнесу, 2010. – 180 с.

2. Мала енциклопедія господарського права / За заг. ред. Проф. Бошицького Ю.Л., Бевз С.І. – К.: Видавництво Ліра-К, 2013. – 232 с. 
Автор термінів по реорганізації й конкурентному праву.

3. Шевченко Н.І. Реорганізація як спосіб припинення господарських товариств: Монографія. – К.: Видавництво Ліра-К, 2014. – 216 с. 

4. Доктринальні засади розвитку держави і права: національні та міжнародні тенденції: монографія / за заг. ред. Проф. Бошицького Ю.Л., Київський університет права. – К.: Видавництво Ліра-К, 2014. – 440 с. 
Автор підрозділу 4.5. Правові проблеми захисту прав кредиторів під час реорганізації господарських товариств.

Старший партнер

Світлана Подоляк

Адвокат, кандидат юридичних наук

Свідоцтво про заняття адвокатською діяльністю № 6946/10 від 05.09.2018 р.

 • Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, кваліфікація – перекладач англійської та французької мов, 2003
 • Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, кваліфікація – юрист, 2004
 • Науково-дослідний інститут права та підприємництва Національної академії правових наук України, науковий ступінь кандидата юридичних наук, 2010

Дисертація за спеціальністю 12.00.04 – господарське право;  господарсько-процесуальне право на тему “Правові підстави та наслідки визнання господарських договорів недійсними та неукладеними в Україні”

Практичний досвід в області БІЗНЕС-ПРАВА з 2004 року:

із спеціалізацією у сфері договірного права, судових процедур, виконавчого провадження, цивільного та господарського права, земельного, податкового права 

на посадах від юриста в юридичній компанії до директора юридичного департаменту національних торговельних компаній  

Викладацька діяльність з 2011 року у вищих навчальних закладах таких навчальних курсів:

 • Господарське право
 • Екологічне право
 • Господарські договори
 • Комерційні договори в державах-членах ЄС
 • Правове регулювання окремих сфер господарювання
 • Захист прав споживачів
 • Юридичне супроводження господарських спорів у суді
 • Конфіденційна інформація та комерційна таємниця в трудових спорах / Сертифікат 
  Вебінар, Вища школа адвокатури, Національна асоціація адвокатів України 
  Київ, Україна, 02.2020 
 • Новий порядок банкрутства в Україні на захисті кредиторів / Сертифікат 
  Вебінар, Вища школа адвокатури, Національна асоціація адвокатів України 
  Київ, Україна, 01.2020 
 • Мистецтво медіації для адвокатів. Модуль перший / Сертифікат 
  Навчальний курс, Вища школа адвокатури, Національна асоціація адвокатів України 
  Київ, Україна, 10.2018
 • Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 
  Київська обласна кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури 
  Київ, Україна, № 6946/10 від 05.09.2018 р.

 

1. Господарський договір – погляд із синергетики / С. А. Подоляк // Держава і право : зб. наук. праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. – № 41. – С. 425–429.

2. Порівняльний аналіз господарського та цивільно-правового договору та проблеми їх юридичних конструкцій / С. А. Подоляк // Держава і право : зб. наук. праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. – № 42. – С. 495–499.

3. Недійсність господарського договору в Україні: причини та правові підстави / С. А. Подоляк // Держава і право : зб. наук. праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2009. – № 43. – С. 426–431.

4. Неукладеність господарських договорів – погляд зблизька / С. А. Подоляк // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 2. – С. 151–154.

5. Господарський договір та його юридичні конструкції – недійсність, нікчемність, неукладеність – в сучасних умовах / С. А. Подоляк // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 3. – С. 146–149.

6. Реституція в українському та європейському праві / В. І. Семчик, С. А. Подоляк // Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. / редкол. : В. Я. Тацій та ін. – Х. : Право, 2010. – № 1 (60). – С. 206-214.

7. Судова практика як головний двигун науки господарського права / С. А. Подоляк // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. праць Міжнарод. наук.-практ. конф. м. Косів, 27–31 січня 2009 р. / редкол.: Ю. С. Шемшученко, О. Ф. Андрійко, С. В. Бобровник, Ю. Л. Бошицький, О. І. Мацегорін, З. А. Тростюк, О. В. Чернецька. – К. : Вид-во Європейского ун-ту, 2009. – С. 393–396. 

8. Деякі проблемні питання визнання господарських договорів неукладеними / С. А. Подоляк // Проблеми та перспективи  реформування права України очима молодих вчених : тези доповідей Всеукраїнської студ. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 27 березня 2009 р. / за заг. ред. С. М. Тимченка і Т. О. Коломієць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2009. – С. 324–326.

9. Умови дійсності господарських договорів / С. А. Подоляк // Реформування сучасної правової системи : зб. тез Міжнародної наук.-прак. конф. студентів, аспірантів і молодих учених (м. Донецьк, 10–11 квітня 2009 р.) / упор.: А. О. Сошников, Н. М. Козопас, О. А. Кобець, А. Г. Скиба. – Донецьк : Друк-Інфо, 2009. – Т. 1. – С. 225–22. 

10. Істотні умови господарського договору: проблеми та шляхи розв’язання / С. А. Подоляк // Міжнародна наук. конф. [“П’яті юридичні читання”. Проблеми верховенства права: теорія і практика], (м. Київ, 23–24 квітня 2009 р.). – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – С. 340–343.

11. Неукладений господарський договір: проблеми та шляхи подолання / С. А. Подоляк // Держава і право : зб. наук. праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – № 54. – С. 334-340.

12. Господарсько-правова відповідальність як засіб самоорганізації господарсько-договірних відносин / С. А. Подоляк // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми правової системи україни” (м. Київ, Київський університет права НАН України, 24.11.2011 р.). С. 279-280.

13. Недійсність господарського договору та недійсність угод боржника: порівняльний аспект / С. А. Подоляк // Держава і право : зб. наук. праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. – № 55. – С. 293-297.

14. Медіація як альтернативний спосіб вирішення конфліктів у сфері господарювання / С. А. Подоляк // Судова апеляція. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. – № 1 (26). – С. 134-139.

15. Синергетика та правове регулювання господарсько-договірних відносин / С. А. Подоляк // Всеукраїнська науково-практична конференція “Законодавство україни: проблеми та перспективи розвитку” (м. Київ, Київський університет права НАН України, 29.03.2012 р.). С.47-50.

16. Правове регулювання франчайзингу у Франції / С. А. Подоляк // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні” (м. Рівне, Рівненський інститут КУП НАНУ, 26.04.2012 р.).- С. 184-186.

17. До питання співвідношення ноу-хау, ділової репутації та гудвілу / С. А. Подоляк // V Міжнародна науково-практична конференція “Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку” (м. Суми, МВС України Харківський національний університет внутрішніх справ Сумська філія, 19 – 20 травня 2012 року). С.285-288.

18. Комерційні договори в італійському законодавстві [Текст] / Подоляк С. А. // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., 22 листоп. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т права. – К. : Ліра-К, 2012. – Вып. 4. – С. 415-417. – Бібліогр. : с. 417. – ISBN 978-966-2609-41-7.

19. Правове регулювання франчайзингу у Федеративній Республіці Німеччина / С. А. Подоляк // VI Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми правової системи України” (м. Київ, ККП НАНУ 27 листопада 2014 р.). С. 79-81.

20. Хозяйственный договор – синергетическое видение юридической природы / С. А. Подоляк // Legea Si Viata. Nr. 1/3 (277) 2015. C. 76-80.

21. Правовое регулирование хозяйственно-договорных отношений в законодательстве Украины: пути повышения эффективности / С. А. Подоляк // Legea Si Viata. Nr. 4/4 (280) 2015. C. 71-75.

22. Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики, монографія, Київ, ун-т права НАНУ, вид-во «СПОЛОМ», 2015 (підрозділ 3.4): “Правові доктрини у сфері недійсності господарського договору та сучасні методи дослідження”. 

23. Основні напрями удосконалення господарського законодавства в Україні в сучасних умовах / С. А. Подоляк // Medzinarodna Vedecka Konferencia “Pravna Veda A Prax V Tretom Tisicroci”, 27-28.02.2015, Kosice, Slovenska republika. C.110-113.

24. Правовий інструментарій для підвищення енергетичної ефективності об’єктів  державної та комунальної власності в Україні / С. А. Подоляк // Conferinta international stiintifico-practica “Integrarea Republicii Moldova Si Ucrainei In Eu: Aspectul Juridic”, 6-7.11.2015, Chisinau, Republica Moldova. C.137-139.

25. Основні напрями підвищення якості професійної підготовки юристів по спеціальності господарського права в Україні на основі системного підходу та європейського досвіду / С. А. Подоляк // The abstracts of scientifically-methodological works by the results of international scientifically-educational internship “Innovative Educational Technologies: European Union Experience And Its Implementation To The Training Of Lawyers’, 10-13.08.2016, Bratislava, Slovak Republic. C.174-177.

26. Правове регулювання договірної відповідальності в господарських відносинах в умовах євроінтеграції України / С. А. Подоляк // Науковий вісник Ужгородського національного університету “Право”, №42, 2017. С. 124-128.

27. Conferinta internationala stiintifico-practica “Particularitatile adaptarii legislatiei Republicii Moldova si Ucrainei la legislatia Uniunii Europene”; Назва доповіді – Legal doctrines in the field of contractual responsibility of economic relations in the legislation of EU countries and Ukraine; Автори – Podolyak S.A.; Місце проведення – Chisinau, Republica Moldiva; Дата проведення 23.03.2018 Мова публікації:західноєвропейська (P.197-199).

28. VIII Міжнародна науково-практична конференція “Правове регулювання суспільних відносин на шляху до сталого миру”; Назва доповіді – Процесуально-правова процедура примирення як один з методів вирішення  господарських конфліктів ; Автори – Подоляк С.А.; Місце проведення – Україна, Київ, КПІ ім. І. Сікорського; Дата проведення: 15.05.2018.

29. Contract Liability In Commercial Relations In English-American And Ukrainian Legal Systems / S. Podolyak // Legea Si Viata. Nr. 5 2018. P. 55-58.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:західноєвропейська (0,5 друк. арк.).

30. Адвокат в процедуре медиации в коммерческих спорах /С.Подоляк// Legea Si Viata, №6, 2019.

31. Значний правочин та правочин, щодо якого є заінтересованість, окремих господарських товариств, журнал Jurnalul juridic national: teorei si practica # 3(37), 2019.  

32. Медіаційне застереження в комерційних спорах, Міжнародна науково-практичній конференції “Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку”, м. Запоріжжя, 24-25.05.2019 р.

33. Рада по вирішенню спорів за договорами ФІДІК, Х Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми управління”. – “Управління в умовах цифрових трансформацій”, м. Київ, 21 листопада 2019 року. 

1. Доктринальні засади розвитку держави та права: національні та міжнародні тенденції, монографія, Київ, Видавництво Ліра-К, 2014. 
Автор підрозділу 4.4. Сучасні шляхи удосконалення правового регулювання господарсько-договірних відносин.

2. Недійсний та неукладений господарський договір: правові підстави та наслідки. Монографія / Подоляк С.А. – Київ; Видавництво Ліра-К, 2012. – 214 с.

3. Мала енциклопедія господарського права / За заг. ред. Проф. Бошицького Ю.Л., Бевз С.І. – К.: Видавництво Ліра-К, 2013. – 232 с.

4. Підприємницьке право в схемах: загальна частина: Навч. посіб. / за заг. ред. С. І. Бевз / Бевз С.І. – К ПП “Фірма “Гранмна”, 2012. – 292 с. У співавторстві: С. 172-182.

Наші
переваги

Стратегічне бачення

Ми досвідчені адвокати, які глибоко розуміють правові аспекти бізнесу і пропонують стратегічний підхід до вирішення його завдань

Якісна правова допомога

Ми розв'язуємо дійсну проблему клієнта, вчасно його інформуємо, готуємо лише потрібні документи, пропонуємо розумні умови оплати

Адвокатська таємниця

Вже з першої зустрічі Ваша комерційна таємниця і конфіденційна інформація захищені адвокатською таємницею

Наші публікації

Ми пишемо про те, що корисне бізнесу